Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtumat

Vesivoiman kulttuuriperintö – kyläilta Ontojoella

Ontojoen Kyläyhdistys ry sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan liitot kutsuvat sotkamolaisia ja kuhmolaisia Ontojoen varren asukkaita ja yrittäjiä sekä kaikkia kiinnostuneita kahvitilaisuuteen Ontojoen kylätalolle.

Kyläillassa muistellaan voimalaitosten rakentamista ja elämää niiden asuinalueilla sekä keskustellaan arjesta Ontojoen varrella ja vesivoima-arkkitehtuurista. Osallistujien toivotaan ottavan mukaansa vanhoja Kater-man ja Kallioisen voimalaitoksiin ja asuinalueisiin liittyviä valokuvia.

Tilaisuus on osa Interreg Pohjoinen –ohjelman ja Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 Vesivoiman kulttuuriperintö (VEKU VAKU) –hankkeita sekä yksi Euroopan kulttuuriympäristöpäivien 2019 tapahtumista.
Aika 26.9.2019 klo 17.00 - 19.00
   
Paikka Ontojoen kylätalo, Sotkamo

Kurikkalahdentie 2b, 88640 Ontojoki
   
Järjestäjä Ontojoen Kyläyhdistys ry, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Kainuun liitto
   
Yhteystiedot Maakunta-arkkitehti Kirsti Reskalenko, kirsti.reskalenko@pohjois-pohjanmaa.fi, puh. 040 685 4030
   
Tapahtuman ohjelma - Oulujoen vesistön vesivoima-arkkitehtuuri – projektipäällikkö Pekka Elomaa
- Muistoja ja asukasnäkökulmia Ontojoelta - keskustelu
 
Julkaistu 10.9.2019 klo 14.41, päivitetty 10.9.2019 klo 14.44