Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtumat

Taidepolku Porkkalanniemessä - Konst i Porkala udd - Art in Porkkala

AAVA on monialainen taidepolku Porkkalanniemen luonnonsuojelualueella Kirkkonummella. AAVA kerää merelliseen Porkkalaan joukon taiteilijoita ja teoksia, jotka käsittelevät sellaisia aiheita kuin luontoyhteys, mytologia ja perinne. Vapaa pääsy!

Porkkalanniemen sijainti ja luonto tekevät siitä merkittävän kulttuuriperintökohteen. Porkkalan kohdalla Suomenlahti on kapeimmillaan ja niemen kärjestä matka Viroon on lyhyimmillään, mikä tekee siitä tärkeän reitin ihmisten lisäksi muuttolinnuille. Alueella on runsaasti rauta- ja pronssikautisia kiviröykkiöitä. Nämä sijoittuvat pääosin silloisille saarille, jotka nykyään maan kohottua ovat osa niemeä. Porkkalan viereisestä Upinniemestä on löydettu kivikautinen Kolsarbyn asuinpaikka. Porkkalanniemen edustalla sijaitsee vuonna 1800 rakennettu Rönnskärin majakka ja 1920 rakennettu Kallbådanin majakka. Porkkalan hylkypuisto on kansainvälisesti merkittävä sukelluskohde, jossa on merkittyjä ja hyvin säilyneitä hylkyjä 1500-luvulta 1800-luvulle. 1912 niemestä löytyi 356 hopearahan kätkö ja viime vuonna niemestää löytyi 294 kuparikolikkoa. Nämä molemmat löydot sijoittuva 1700 luvulle. Toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliitto vaati ja sai Porkkalanniemen käyttöönsä vuoteen 1956 asti. Tätä aikaa kutsutaan Porkkalan parenteesiksi. Nykyisin niemessä on useita luonnonsuojelualueita ja UUVI:n ylläpitämä ulkoilualue.

IN ENGLISH: 

AAVA is a multidisciplinary art path in Porkkala. AAVA gathers a group of artists and artworks in the marine scenery of the Porkkala peninsula. Connecting themes are nature connectedness, mythology, and tradition. Free Entry!

The location and nature of Porkkalanniemi make it a significant cultural heritage site. At Porkkala the Gulf of Finland is at its narrowest and the trip to Estonia from the tip of the peninsula is the shortest, which makes it an important route not only for people but also for migratory birds. The area has many Iron and Bronze Age stone mounds. These are mainly located on the islands of the time, which are now part of the peninsula as the country rises. The Stone Age residence of Kolsarby has been found in neighbouring peninsula Upinniemi. In front of Porkkalanniemi is the Rönnskär lighthouse built in 1800 and the Kallbåda lighthouse built in 1920. Porkkala Wreck Park is an internationally significant diving site with marked and well-preserved wrecks from the 16th to the 19th century. In 1912 a stash of 356 silver and last year 294 copper coins were found from the peninsula. Both findings date back to the 18th century. After the Second World War, the Soviet Union demanded and obtained Porkkalanniemi until 1956. This time is called Porkkala parenthesis. Today, the peninsula has several nature reserves and an outdoor area maintained by UUVI.
 

Aika 10.9.2021 klo 18.00 - 12.9.2021 klo 19.00
   
Paikka Porkkalanniemen ulkoilualue

Omsatuntie 77, 02480 Kirkkonummi
Suomi
   
Järjestäjä Pursu ry
   
Yhteystiedot Pursu ry
   
Tapahtuman ohjelma www.pursu.fi/aava
   
Verkko-osoite http://www.pursu.fi/aava
Julkaistu 10.8.2021 klo 12.45, päivitetty 10.8.2021 klo 12.57