Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtumat

Seminaari: Arvokas luonto - Arvot ja luontoon liittyvä elävä perintö

Minkälaista elävää perintöä liittyy luontoon? Miten elävää kulttuuriperintöä voidaan parhaiten vaalia, välittää eteenpäin ja myös uudistaa? Minkälaisia kohteita Suomen tai Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon voisi hakea? Minkälaisia arvoja ja ristipaineita luontoon liittyvään elävään perintöön sisältyy?

Aineeton elävä kulttuuriperintö on noussut julkiseen keskusteluun viime vuosina myös luontoon ja ympäristöön liittyvissä teemoissa. Luontoon liittyvät elävät perinteet voivat olla esimerkiksi tietoja, taitoja, tottumuksia ja uskomuksia, jotka kumpuavat suhteesta ympäröivään luontoon. Luontoon liittyvä elävä perintö on ilmiönä valtavan laaja ja moniulotteinen. Siihen sisältyy paljon arvoja, jotka voivat olla keskenään joskus myös ristikkäisiä. Luontoon liittyvä elävä perintö on harrastamista, mutta myös elinkeinoja, ammatteja ja taloutta – erilaista toimintaa ja käytäntöjä luontoon liittyen. Luonto on meille monella tapaa resurssi ja sillä on myös itseisarvonsa.

Suomi hyväksyi vuonna 2013 Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Sopimuksen tarkoituksena on edistää aineettoman kulttuuriperinnön tunnistamista ja vaalimista Suomessa. Aineeton kulttuuriperintö on mm. luontoon liittyviä perinteitä, suullista perinnettä, käsityötaitoja, esittävää taidetta sekä sosiaalisen elämän käytäntöjä.

Arvokas luonto - seminaarissa kerrotaan tarkemmin Unescon sopimuksesta sekä elävän perinnön vaalimisen prosessista. Yksi sopimukseen liittyvistä toimista on vuonna 2016 perustettu monialainen toimijaverkosto luontorinki. Päivän aikana kuullaan useita luontoon ja ympäristöön liittyviä puheenvuoroja ja tuodaan näkökulmia perinteen vaalimiseen ja uudistamiseen. Seminaaripäivän aikana pidetään myös työpajoja, joissa keskustelua jatketaan.

Seminaari on maksuton ja avoin kaikille ja sen toivotaan tavoittavan laajasti luontoalan toimijoita, järjestöjä, tutkijoita, museokenttää sekä luontoharrastajia.

Ilmoittautumiset seminaariin viimeistään 23.9 linkin kautta https://ssl.eventilla.com/arvokas_luonto

Seminaarin järjestävät yhteistyössä Museovirasto, Metsähallitus, LUSTO - Suomen Metsämuseo, Suomen latu sekä muut luontoringin toimijat.

 

IN ENGLISH:

Seminar “Valuable nature – values and intangible heritage related to nature”

What kind of living heritage is related to nature? How to safeguard, transmit and renew traditions? What kind of values or even contradictions are related to our relationship with nature? How to apply to the Finnish inventories of ICH or to Unesco international lists?

The surrounding environment, geographical location, climate, and our relationships with them shape the traditions which are important to us in many ways. Intangible cultural heritage in relation to nature is about knowhow, skills, habits, paradigms, and beliefs which stem from people’s relationships with nature, and our place in the universe. These can include, for example, traditional knowledge and wisdom about our own environment, knowledge of local flora and fauna, traditional healing methods, and all the things we do in nature.

The seminar is organised by the Finnish Heritage Agency, Finnish Outdoor Association Suomen Latu, Finnish Forest Museum Lusto and Metsähallitus.

www.aineetonkulttuuriperinto.fi

https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/

Aika 3.10.2019 klo 10.00 - 16.00
   
Paikka Kansallismuseo

Mannerheiminitie 34, 00100 Helsinki
   
Järjestäjä Museovirasto, Metsähallitus, LUSTO - Suomen Metsämuseo, Suomen latu sekä muut luontoringin toimijat
   
Yhteystiedot Leena Marsio, Museovirasto, leena.marsio(at)museovirasto.fi, puh. 029533 6017 Reetta Karhunkorva, Lusto – Suomen metsämuseo, reetta.karhunkorva(at)lusto.fi, puh. 050 328 9644
   
Tapahtuman ohjelma

Klo 10-12 Suunnistusreittejä elävään perintöön

10.00 Seminaarin avaus, kulttuuriasiainneuvos Mirva Mattila, OKM
10.10 Mitä on aineeton, elävä perintö? erikoisasiantuntija Leena Marsio, Museovirasto
10.35 Elävä perintö ja kestävä kehitys, Dos., FT Katriina Siivonen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
11.00 Yhteisöjen osallistaminen elävän perinnön työhön, johtaja Matti Hakamäki, Kansanmusiikki-instituutti & toiminnanjohtaja Mari Paavola, Suomen Saunaseura
11.25 Metsien psykologinen omistajuus, MMT Anne Matilainen, Helsingin yliopisto
11.45 Keskustelua

Klo 12-13 Lounastauko (omakustanteinen)

Klo 13-14 Kartanlukua

Paneelikeskustelussa pohditaan luontoon liittyvään elävään perintöön sisältyviä arvoja ja valotetaan luontoon liittyvään elävään perintöön sisältyviä ristikkäisyyksiä

Katriina Siivonen (pj), keskustelijat: kehittämisjohtaja Leena Paaskoski Lustosta, Luontopalveluiden kehitysjohtaja Jussi Päivinen Metsähallituksesta, toiminnanjohtaja Antti Sahi MTK:sta, tutkija Päivi Magga Saamelaismuseo Siidasta

klo 14-15.45 Elävän perinnön rasteilla (työpajat)

• Luonnossa toimiminen
- marjastus, sienestys, retkeily ja metsään meneminen jokamiehenoikeudella
- luontaiselinkeinot ja niihin liittyvä luonnossa tekeminen
• Luontoon liittyvät arvot
- kaikille toimijoille luonto on arvokas, mutta näkökulmat voivat olla hyvin erilaisia
• Osallisuus ja osallistaminen
- kenen ääni tulee kuulluksi, kenelle luonto kuuluu?
• Lapset ja luontoon liittyvä elävä perintö
- Säilyminen, siirtäminen, suojeleminen
15.20 Työpajojen yhteenveto
15.50 Seminaarin päätössanat

16.00 Seminaari päättyy

   
Verkko-osoite http://www.aineetonkulttuuriperinto.fi
   
http://www.fb.com/elavaperinto
Julkaistu 23.8.2019 klo 13.45, päivitetty 23.8.2019 klo 14.31