Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtumat

Pidä huolta rakennusperinnöstä! Bevara byggnadsarv!

Pidetään huolta rakennusperinnöstä!

Lauantaina 14.9. pidetään Pohjanmaan museolla ja Hallstenin talolla kulttuuriympäristöpäivä ”Pidä huolta rakennusperinnöstä”. Päivän aikana voi tutustua ikkunoiden kunnostamiseen, ostaa vanhoja ikkunanpuitteita sekä kuunnella puheenvuoroja rakennusperinnöstä ja sen säilyttämisestä.

Aamupäivällä klo 10–13 on Hallstenin talon kellarissa (Pikkukatu 1, Vaasa) ilmainen Pop up -Ikkunapiste, jossa ikkunaentisöijä Saana Lind esittelee ikkunoiden kunnostamista. Myynnissä on myös vanhoja ikkunapuitteita sekä jonkin verran muuta vanhaa rakennusosaa.

Iltapäivällä klo 14–n. 15.30 Pohjanmaan museon ala-aulassa kuullaan puheenvuoroja rakennusperinnöstä ja sen säilyttämisestä. Esityksistä pidetään osa suomeksi ja osa ruotsiksi, ja niitä pääsee kuuntelemaan museon sisäänpääsymaksun hinnalla tai museokortilla.

- Sundom bygdeföreningenin puheenjohtaja Kjell Nybacka esittelee Sundomissa Söderfärdenin peltoaukean reunalla sijaitsevan vanhan mamsellituulimyllyn kunnostusprojektia.
- Anni Lehtimäki kertoo Stundarsissa käynnissä olevasta hankkeesta ”Vanhat rakennukset ja ympäristöt – kestävä voimavara Pohjanmaalle”.
- Eva Sund-Knuuttila kertoo kolmen pohjalaismaakunnan alueella toimivasta Pohjalainen rakennusperintö ry:stä.
- Tohtorikoulutettava FM Matti Mäkelän puheenvuoro käsittelee Pohjalaistaloihin liittyviä asioita ja rakennustyypin historiaa.

Ta hand om byggnadsarvet!

På Österbottens museum och i Hallstenska huset hålls lördag 14.9 en kulturmiljödag med temat ”Ta hand om byggnadsarvet”. Under dagen kan man bekanta sig med fönsterrenovering, köpa gamla fönsterbågar och lyssna på presentationer om byggnadsarvet och bevarandet av detta.

I Hallstenska husets källare (Lillagatan 1, Vasa) visar fönsterrenoveraren Saana Lind på förmiddagen kl. 10–13 gratis hur man renoverar fönster. Till försäljning finns även gamla fönsterbågar och lite andra gamla byggnadsdelar.

På eftermiddagen kl. 14– cirka 15.30 får man i Österbottens museums nedre aula lyssna på presentationer om byggnadsarvet och bevarandet av detta. En del av presentationerna hålls på finska och en del på svenska, och man kan lyssna på dem till priset av inträdesavgiften till museet eller med museikortet.

- Sundom bygdeförenings ordförande Kjell Nybacka presenterar ett projekt där man renoverar en gammal mamsellkvarn vid kanten av åkerfältet på Söderfjärden i Sundom.
- Anni Lehtimäki berättar om projektet ”Gamla gårdar och miljöer – en hållbar resurs för Österbotten” som pågår vid Stundars.
- Eva Sund-Knuuttila berättar om Österbottens byggnadsvård rf, som verkar i tre österbottniska landskap.
- Doktorand FM Matti Mäkeläs presentation behandlar aspekter kring österbottniska hus och byggnadstypens historia.
 
Aika 14.9.2019 klo 10.00 - 17.00
   
Paikka Pohjanmaan Museo

Museokatu 3, 65100 Vaasa
   
Järjestäjä Pohjanmaan maakuntamuseo
   
Yhteystiedot Outi Orhanen, outi.orhanen@vaasa.fi
   
Verkko-osoite http://https://vaasankaupunginmuseot.fi/pohjanmaan-museo/museo/pohjanmaan-museo/?main=Museo&page=Pohjanmaan+museo
   
http://https://www.facebook.com/Pohjanmaan-Museo-Österbottens-Museum-Ostrobothnian-Museum-186755241360586/
Julkaistu 4.9.2019 klo 11.53, päivitetty 5.9.2019 klo 9.08