Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtumat

Maisemasymposium

Kuva © Annika Uddström, Kotkan kansallinen kaupunkipuisto

Säätytalolla Helsingissä 4.11.2020 järjestettävä Maisemasymposium on valtakunnallinen tilaisuus, jossa luodaan näkökulmia Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen toteutumiseen Suomessa. Tilaisuudessa julkistetaan myös Suomen paras maisemahanke 2020 -kilpailun voittaja.

Suomen paras maisemahanke -kilpailussa etsitään hankkeita, joilla on onnistuneesti hoidettu, suojeltu tai suunniteltu maisemia. Ympäristöministeriö järjestää kilpailun joka toinen vuosi. Kilpailuun voivat osallistua kansalaisjärjestöt sekä alue- ja paikallisviranomaiset hankkeilla, jotka on jo toteutettu. Suomen paras maisemahanke -kilpailun voittajasta tulee Suomen ehdokas Euroopan neuvoston maisemapalkinnon saajaksi. Joka toinen vuosi myönnettävä palkinto sisältyy Eurooppalaiseen maisemayleissopimukseen, johon Suomi liittyi vuonna 2006. Kilpailussa palkitut ja siihen osallistuneet hankkeet edistävät maisemasopimuksen tavoitteita ja niiden on tarkoitus toimia esimerkkeinä maanosamme maisemien hoidosta.

Maisemat ja niihin liittyvät hankkeet ymmärretään Suomen paras maisemahanke -kilpailussa laajasti, ja ehdokkaiksi toivotaan erilaisia viime vuosien aikana toteutettuja hankkeita. Ehdokkaiksi haetaan sekä perinteisiä että uusia näkökulmia maisemaan. Hankkeet voivat liittyä luonnon- tai kulttuurimaisemiin, maaseutuun tai kaupunkiin. Kohteet voivat olla arvokkaita maisemia tai kulttuuriympäristöjä, mutta yhtä lailla kannustetaan osallistumaan myös arkiympäristöjen sekä heikentyneiden maisemien kunnostushankkeiden piiristä.

Aika 4.11.2020 klo 9.00 - 16.00
   
Paikka Säätytalo

Snellmaninkatu 9-11, 00170 Helsinki
   
Järjestäjä Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus
   
Yhteystiedot Annika Uddström (SYKE), annika.uddstrom@ymparisto.fi
   
Verkko-osoite https://www.ymparisto.fi/suomenparasmaisemahanke
Julkaistu 27.4.2020 klo 12.03, päivitetty 28.4.2020 klo 10.12