Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtumat

Kirkkonummen kulttuuristrategian teemariihi

Kirkkonummen kunnassa tehdään nyt ensimmäistä kertaa kulttuuristrategiaa. Strategiaa tehdään yhdessä kuntalaisten kanssa ja sillä annetaan suuntaviivat kunnan toiminnalle kulttuurin kentässä vuoteen 2025.

Kaikille avoimet strategiariihet pidetään eri puolilla kuntaa syksyn 2019 aikana. Niissä puidaan yhdessä paikallisen kulttuurityön tärkeitä teemoja.

Ensimmäinen riihi pidetään Eerikinkartanolla teemalla Viihteen ja taiteen paikat 5.9.2019 klo 17-20.

Kirkkonummen kunta: https://www.kirkkonummi.fi/kehitetaan-kulttuuripalveluita
Kulttuuristrategia: https://www.facebook.com/groups/360907771496716

PÅ SVENSKA: 

I Kyrkslätts kommun görs för första gången upp en kulturstrategi. Strategin görs upp tillsammans med kommuninvånarna, och genom den ges kommunen riktlinjer för verksamheten inom kultur ända till 2025.

Under hösten 2019 ordnas planeringsmöten för kulturstrategin, dvs. diskussioner, ordnas i olika delar av kommunen, och de är öppna för alla intresserade. Vid diskussionerna dryftar vi tillsammans viktiga teman inom det lokala kulturarbetet.

Den första diskussionen hålls på Eriksgård i Kyrkslätt 5.9.2019 kl. 17–20 med temat Platser för underhållning och konst.

Kyrkslätts webbsidor: https://www.kyrkslatt.fi/vi-utvecklar-kulturtjansterna
Sidorna för utveckling av kulturstrategin: https://www.facebook.com/groups/360907771496716

IN ENGLISH:

We are now for the first time developing a cultural strategy for the Municipality of Kirkkonummi. We are developing the strategy together with the residents of the municipality, and the strategy will give the municipality guidelines for the activities within the field of culture until 2025.

In the autumn of 2019, we will hold meetings for the planning of the cultural strategy in different parts of the municipality, and they are open to all the interested. At the meetings, we will discuss important topics of local cultural work.

The first meeting will be held at the Eerikinkartano Manor in Kirkkonummi on the 5th of September 2019 from 17.00 to 20.00. The topic is Places for entertainment and art.

The website of Kirkkonummi (in Finnish): https://www.kirkkonummi.fi/kehitetaan-kulttuuripalveluita
The Facebook page about the development of the cultural strategy (in Finnish and Swedish): https://www.facebook.com/groups/360907771496716

Aika 5.9.2019 klo 17.00 - 20.00
   
Paikka Eerikinkartano

Eerikinkartanontie 164, 02880 Veikkola
   
Järjestäjä Kirkkonummen kunta ja Veikkolan kartanoteatteri
   
Yhteystiedot Kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi
   
Tapahtuman ohjelma

klo 17.00—18.00 Intro: Eerikinkartanon kulttuuripolun kävely, kurkistus Navalan kartanoon
klo 18.00—18.45 Alkusanat kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta, Pink Eminence esittelee kulttuuristrategian taustat sekä keskustelua
klo 18.45—19.15 Kahvipaussi ja musiikkiesitys
klo 19.15—20.00 Työpaja

PROGRAM PÅ SVENSKA:

kl. 17.00–18.00 Promenad längs Eriksgårds kulturstig, en titt på Navala gård
kl. 18.00–18.45 Kulturdirektör Maaret Elorantas inledningsord, Pink Eminence Oy:s presentation av beredningen av kulturstrategin och diskussion
kl. 18.45–19.15 Kaffepaus och musikuppträdande
kl. 19.15–20.00 Workshop i grupper

PROGRAM IN ENGLISH:

17.00–18.00 A walk along the cultural path of the Eerikinkartano Manor, a glimpse of the Nava Manor.
18.00–18.45 Cultural Director Maaret Eloranta’s opening words, a presentation on the preparation of the cultural strategy by Pink Eminence Oy and some discussion
18.45–19.15 Coffee break and live music
19.15–20.00 Workshop in groups

Julkaistu 20.8.2019 klo 10.41, päivitetty 22.8.2019 klo 12.57