Luukku 8 - Hiitolanjoen kunnostaminen

Uutinen 8.12.2019 klo 9.31

Hiitolanjoki on ainutlaatuinen rajajoki, muinainen vesireitti, jonka erityisyys muodostuu luonnon ja ihmisen näkyvästä vuorovaikutuksesta. Jokiympäristö on antoisa ja monipuolinen tutustumiskohde kalastajien ja retkeilijöiden lisäksi kulttuurihistoriasta ja teollisuusperinteestä kiinnostuneelle.

Hiitolanjoen Suomen puoleiset kosket ovat valjastettuja sähköntuotantoon. Joki on myös Laatokan järvilohen tärkein nousujoki. Hiitolanjokea kunnostetaan nyt niin, että vanhojen voimalaitosten ja patojen kalojen nousuesteet poistetaan. Tällä pyritään siihen, että Laatokan järvilohi pääsisi nousemaan jälleen joen latvavesille. Samalla aiotaan kunnostaa myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaita vanhoja pato- ja voimalaitosrakenteita.