Luukku 6 - Kylämaiseman arvot

Uutinen 6.12.2019 klo 9.12

Kylien omiin tavoitteisiin ja toiveisiin pohjautuvassa kehittämishankkeessa kunnostettiin arvokkaita maisemakohteita talkoovoimin. Avaimet maisemaan –hanke toimi Salon, Lohjan, Karkkilan ja Vihdin alueella vuosina 2016-2019. Tuona aikana alueiden asukkaiden kanssa suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä mm. luontopolkuja, maisemaraivauksia sekä laidunnusten aloitusta sekä laadittiin laajat historiaan pohjautuvat maisemanhoitosuunnitelmat.

Maisemanhoitosuunnitelmat toimivat jatkossa kylien maisemakohteiden kehittämisen ohjeina, joita voi toteuttaa vähitellen. Suunnitelmissa on kerrottu mm. maisemaraivausten periaatteista sekä erilaisten rahoitusten hakemisesta alueiden hoitoon.