Luukku 5 - Kotiseutuni -kokonaisuus tutustuttaa Mänttä-Vilppulan nykypäivään ja historiaan

Uutinen 5.12.2019 klo 6.42

Mäntänkoskikannas

Mäntänkoskikannas vuonna 1959 ja 2000-luvulla © Kuva: Serlachius-museot

 

Kotiseutuni esittelee paperipaikkakuntana tunnetun Mänttä-Vilppulan rakennettua ympäristöä ja maisemia Serlachius-museoiden valokuvakokoelmista. Kotiseutuni -kokonaisuuden antamat näkökulmat nykypäivän maisemien tarkasteluun ovat kaikkien ulottuvilla museoiden verkkosivuilla.

Kotiseutu on jokaiselle sukupolvelle yhteinen ja silti jokaiselle omanlaisensa sosiaalinen voimavara. Kuvat kertovat elävästi paikkakunnan historiasta ja nostavat esiin ympäristössä tapahtuneita muutoksia, jotka arkielämässä jäävät usein huomaamatta. Tutun ympäristön muutokset heijastelevat yhteiskunnan muuttumista laajemminkin. Aineisto toivottavasti innoittaa pohtimaan syvemmin sitä, miten elämänmeno paikkakunnalla on muuttunut.

Valokuvien ohella materiaalipankissa on tehtäviä sekä kuvia taustoittavaa materiaalia. Perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen työvälineenä se edistää oppilaiden kulttuurista osaamista, kulttuuri-identiteetin rakentumista ja kulttuurisen pääoman rakentamista. Materiaalit ovat päässeet osaksi opetusta jo ainakin Savosenmäen koulussa Mäntässä. Yksi Savosenmäen koulun opettajista kertoo, että kuudennen luokan yksi isohko teema on oma kotiseutu, sen muuttuminen, arkkitehtuuri ja maisema, johon Kotiseutuni-materiaali sopi kuin tilauksesta. Valmis materiaali ja siihen liittyvät kysymykset opettivat koululaisille paljon uutta heidän omasta kotiseudustaan. Materiaalin koettiin tukevan hienosti opetusta ja omaan kotiseutuun liittyvää projektia, jossa oppilaat tutustuivat ympäristöönsä, sen historiaan ja arkkitehtuuriin.

Kotiseutuni digitaalinen aineisto lisää osaltaan Serlachius-museoiden kokoelmien saavutettavuutta ja käytettävyyttä. Kokoelmissa on yhteensä noin 100 000 valokuvaa.