Landskapsvård
Innehållssidå | Publicerad: 7.3.2016

Landskapet förändras ständigt. Landskapsvård är ett sätt att styra förändringen och anpassa den till landskapets historiska utveckling och värden. Den är också en metod för att upprätthålla ett lands...

Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön > Landskapsvård
Vård av kulturmiljön
Innehållssidå | Publicerad: 28.4.2018

Vården av kulturmiljön utgörs av små handlingar som var och en gör i vardagen samt av större talkon och projekt för närmiljön. Vården är allas gemensamma verksamhet, genom vilken vi främjar bevarande...

Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön
Den estetiska upplevelsen av järnvägen och förändringar i dess förutsättningar
Artikle | Publicerad: 22.10.2014

Mikko Itälahti...

Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer > Den estetiska upplevelsen av järnvägen och förändringar i dess förutsättningar