Delta i #suojelentätä fototävling 1.6.-8.8.2018!

Målet med kampanjen #suojelentätä är att var och en ska upptäcka de värdefulla platser som finns i den egna närmiljön och som förhoppningsvis bevaras också i framtiden.

Vi utmanar dig att leta reda på pärlorna i vår kulturmiljö och dela med dig av dem: delta och lägg upp bilder på en plats som betyder mycket för dig!

ruotsiohjeMed kulturmiljö avses alla sådana miljöer som uppkommit till följd av människans och naturens växelverkan. Ofta föreställer man sig att endast turistsevärdheter och historiska byggnader är kulturmiljöer, men också vardagliga miljöer, såsom skateparker, grönområden, moderna byggnader, traditionsrika landsbygdslandskap med lador och gårdar eller en livfull stadsmiljö utgör kulturmiljöer. En kulturmiljö är alltid speciellt betydelsefull för någon, vare sig de finns i kärncentrum av Helsingfors eller på fjällen i Enare.

Du förbinder dig inte till att officiellt skydda platsen genom att delta i tävlingen.
  • Mer information om tävlingsreglerna och priser hittar du här.

Mer information

Jonna Löfhjelm, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 351

Hanna Hämäläinen, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 095

eychsv
Publicerad 31.5.2018 kl. 15.29, uppdaterad 11.6.2018 kl. 16.30