Tapahtumat

Uudet näkymät - Victor Westerholm saaristossa

Suomen itsenäisyyden vuosisadan juhlavuonna Saaristokeskus Korpoström tulee panostamaan ainutkertaiseen näyttelyyn jossa esitellään Victor Westerholmin taidetta. Turussa syntynyt Westerholm (4.1 1860-19.11 1919) toimi Turun taidemuseon intendenttinä ja vietti suuren osan ajastaan Ahvenanmaalla. Yleisesti on kuitenkin jäänyt huomaamatta että taidemaalari Westerholmilla, jota lapsuudessa kutsuttiin Axeliksi, oli myös vahvat yhteydet Nauvoon; hänen vanhempansa sekä hänen sukunsa ovat kotoisin Nauvosta. Axel vietti lapsuutensa ja nuoruutensa kesät sukulaistensa seurassa Nauvossa.
Näyttelyssä esitettävien taideteosten keskeinen teema on saaristo, lisäksi Westerholmin yhteys Nauvoon havainnollistetaan paikallisten tarinoiden kautta. Näyttelyssä esillä olevat teokset ovat peräisin Turun taidemuseon sekä muiden museoiden kokoelmista. Paikallisista yksityisistä kokoelmista on myös mukana teoksista jotka ovat nyt ensimmäistä kertaa esillä.
Westerholmin vaikutusta ja merkityksellisyyttä suomalaiselle taideperinteelle korostaaksemme olemme lisänneet yllätyksellisen elementin johon sisältyy muutamia toiminnassa olevien suomalaisten taiteilijoiden teoksia. Yksi näistä taiteilijoista on Minna Äkkijyrkkä. Yhdessä Westerholmin kanssa, teokset ne muodostavat kontrasteja, avaavat uusia näkymiä ja tarkoituksia ja täydentävät toisiaan. Historia kohtaa – ja heijastuu – nykyhetkessä.

För att fira Finlands 100års jubileumsår kommer Skärgårdscentrum Korpoström att satsa på en unik utställning med verk av Victor Westerholm. Westerholm (4.1 1860-19.11 1919) som föddes i Åbo verkade huvuddelen av sitt liv som intendent för Åbo konstmuseum och tillbringade en stor del av sitt liv på Åland. Det som däremot ofta förbises är att den kända målaren, som barn kallad Axel, har en stark koppling till Nagu; hans föräldrar och i stort sett alla förfäder så långt tillbaka man kan se var Nagubor, och han vistades ofta som barn och ung i Nagu, bl.a. hos sin mormor och andra släktingar. Med anledning av utställningen inbjuder vi dig till
Pressinformation
Tisdagen den 21.2.2017 kl. 12:00
Plats: Åbo Konstmuseum, adress Auragatan 26, 20100 Åbo.
Temat för verken i utställningen koncentrerar sig speciellt kring skärgårdsmotiv och även lokala historier om Westerholms anknytning till Nagu lyfts fram. Konstutställningen kommer till en del att bestå av verk som hittills inte visats offentligt bl.a med konstverk från lokala privata samlingar, Åbo Konstmuseum och andra museer/samlingar.
För att understryka hans mångsidiga inverkan och betydelse för det finländska konstarvet vill vi, som ett överraskande element, plocka in ett fåtal verk av kända, verksamma finska konstnärer. En av dessa Minna Äkkijyrkkä. Tillsammans bildar de kontraster, öppnar upp nya vyer och meningar samt kompletterar varandra. Historien möter - och återspeglas i - nuet.

One of Finland’s foremost landscape painters Victor Westerholm (1860-1919) has a strong connection to Nagu which is often bypassed. His parents originated from Nagu and his first drawings and paintings depicted landscapes from the island.

Works of Westerholm’s art depicting the archipelago are shown in the exhibit. Some of the art pieces originate from private collections and have not previously been seen by the public. The exhibition also includes selected works by contemporary Finnish artists to create an interesting interplay with Westerholm’s paintings – together they form contrasts, open up new horizons and meanings, furthermore, they complement each other. History is reflected in the present.
Aika 7.5.2017 klo 12.00 - 31.8.2017 klo 18.00
   
Paikka Skärgårdscentrum Korpoström Saaristokeskus Korpoström

Korpoströmsvägen 832
   
Järjestäjä Skärgårdscentrum Korpoström
   
Yhteystiedot Micaela Jansson
   
Tapahtuman ohjelma Taidenäyttely avoinna 7.5 – 31.8.2017
toukokuu: pe-su klo 11-18
kesä-elokuu: joka päivä klo 11-18
muina aikoina tilauksesta info@skargardscentrum.fi
Liput 5€/hlö
Liput sis. opastus ryhmille 7€/hlö
Varaukset info@skargardscentrum.fi.

Konstutställning 7.5 – 31.8.2017
maj: fre – sö kl. 11-18
juni-aug: alla dagar kl. 11-18
övriga tider per beställning info@skargardscentrum.fi
Inträde: 5€ per person
Inträde inkluderande guidning för grupper 7€ per person
Guidning beställs per e-post info@skargardscentrum.fi

Art exhibition 7th of May – 31st of Aug 2017
May: friday – sunday 11am -6pm
June – August: every day 11am – 6pm
or on order info@skargardscentrum.fi
Tickets 5€/pers
Tickets including guiding 7€/pers (groups)
Booking info@skargardscentrum.fi
   
Verkko-osoite http://www.skargardscentrum.fi
Julkaistu 23.2.2017 klo 15.02, päivitetty 3.3.2017 klo 15.23