Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtumat

Stansvikin ja Uusikylän kesämajakulttuuriretki

Helsingin Laajasalossa sijaitsevan Stansvikin kartanoalueen historia ulottuu 1500-luvulle. Kartanon alueella on harjoitettu myös maataloutta sekä kaivostoimintaa. 1800-luvulta lukien kartano on toiminut helsinkiläisten porvarisperheiden kesähuvila-alueena. Vuonna 1938 Helsingin kaupunki osti kartanon ja sitä ympäröivät maa-alueet. Sodan jälkeen vuodesta 1945 kaupunki vuokrasi ne kaupungin työntekijöiden virkistyskäyttöön Virkamiesliitolle, jonka paikallisyhdistys (nykyään Jyty Metropoli ry) juhlii tänä vuonna 100-vuotista taivaltaan ja toimii edelleen alueen vuokraajana. Virkistystoiminnan alussa painottui yhteisöllisyys, alueelle tultiin mm. yhteisveneillä, asuttiin alueen rakennuksien huoneissa kesävuokralaisina, ruokailtiin yhteiskeittiössä ja järjestettiin ohjelmallisia iltamia. Alueelle alettiin rakentaa 1950-luvulla muotiin tulleita pieniä kesämajoja aluksi Vanhakylään ja vuodesta 1957 Uusikylän alueelle. Kaupungin työntekijät rakensivat omalla kustannuksellaan siis kaikkiaan 53 mökkiä kaupungin vuokramaalle. Hyvin säilyneet ja kauniit 1,5-kerrokset mökit on suunnitellut arkkitehti Piippa Raunio.

Viime vuosikymmeninä on Uusikylän alueen kesänviettoa varjostanut purku-uhka. Helsingin kaupungin suunnitelmissa on ollut hävittää reilun hehtaarin kokoinen Uusikylä ja sitä ympäröivä metsäalue, tarjota korvaava mökkipaikka Vanhakylästä ja rakentaa tilalle asuntoja uuden Kruunuvuorenrannan asuntoalueen yhteyteen 2020-luvulla. Uusikylän mökkikylä on vanhan rantametsän sekä kartanoalueen ja sinne johtavan idyllisen tien välittömässä läheisyydessä, joten suunnitelman toteutuessa koko kulttuurihistoriallinen miljöö on uhattuna. Alueen luontoarvot vanhoine kilpikaarnamäntymetsineen, joissa on lepakkoyhdyskuntia, viitasammakoita, runsaasti eri lajien lintuja, kasveja ja harvinaisiakin sammallajeja (mm. lahokaviosammalesiintymä), ovat laajalti tutkittu ja tunnustettu. Tänä päivänä alue on läheisine rantapolkuineen ja poukamineen ainutlaatuista merellistä Helsingin kaupungin puistoa ja tarjoaa virkistystä läheisen ravintolan asiakkaille, turisteille, muille retkeilijöille ja myös lähialueen asukkaille, joita tulevaisuudessa on yli 10 000 Kruunuvuorenrannassa. Vilkkaasta yhteisöllisestä kesämajatoiminnasta on kertynyt mittava historiallinen kuva- ja videoaineisto, kirjoitelmia, lehtiä ja jopa lyhyt historiikki. Stansvikin metsään on tehty kyläyhdistyksen toimesta viitoitettu luontopolku (ks. YouTube Stansvikin puupolku). Uusikyläläiset ovat tehneet myös videon 1950-luvulta alkaen kesäkylän asukkaiden valokuvista (YouTube Uusikyla60v). Lisäksi kyläläiset kertovat kolmannessa videossa, mitä kesämajakulttuuri ja kesäkylä heille merkitsevät (YouTube Uusikyla2017).

Aika 13.6.2018 klo 17-20
Lähtöpaikka: Laajasalo, Stansvikin ravintolan edusta, Stansvikintie 1, 00590 Helsinki, bussi 84 ja 88 Kruunuvuorenrantaan. Koirasaarentieltä kävelyä n. kilometri.

Aika 13.6.2018 klo 17.00 - 20.00
   
Paikka Stansvikin ravintolan edusta/Stansvik/Laajasalo,Kruunuvuorenranta, bussit 88 ja 84


Stansvikintie 1, 00590 Helsinki
   
Järjestäjä Stansvikin Uusikylän mökkiläiset Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy ry)
   
Yhteystiedot merja.salomon@gmail.com, mirja.reijonen@kolumbus.fi
   
Tapahtuman ohjelma

Kulttuuri- ja luontoretki Stansvikiin

Opastetulla retkellä kierrämme sekä metsäisen luontopolun että jääkauden jättämän harjun, Tahvonlahdenniemen. Näemme matkalla myös kurtturuusun näivetysoperaation tulokset. (Kurtturuusun kitkemistalkoot ovat Stansvikissä jälleen 30.5. klo17-20.) Lisäksi tutustumme Stansvikin kartanonalueeseen ja Uusikylä mökkikylään sekä kesämajatoiminnan tarinoihin.

Järjestäjät: Uusikylän mökkiläiset ja Helsy ry (Helsingin luonnonsuojeluyhdistys). Lisätietoja retkistä voi saada retkikalenterista Helsyn nettisivuilta tai ”stanarilaisilta”. Yhdyshenkilöt: Sirkka-Liisa Viheriälä, Mirja Reijonen ja Merja Salomon.
 

Julkaistu 5.3.2018 klo 19.16, päivitetty 10.6.2018 klo 12.16