Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtumat

Rakennusperintö- ja maisemapäivä / Huksenárbe- ja duovddabeaivi

Purnumukassa on rakennusperinnön ja maisemanhoidon neuvontapäivä 1.9.2018 klo 13-16. Päivän aikana tutustutaan Purnumukan kylän historiaan sekä rakennusperinnön ja maiseman hoitoon.

Purnumukassa vierailemme pihapiirissä, jossa kunnostustyöt aloitettiin viime vuonna. Omistajat kertovat paikan historiasta sekä kunnostuksen haasteista ja iloista. Paikalla on myös restaurointimestari Seppo Pulska, joka kertoo kunnostuksen vaiheista, vaurioista ja niiden ratkaisuista. Myös käynnit omassa kohteessa Purnumukan kylällä ovat mahdollisia. Jos haluat asiantuntija-apua rakennuksen kunnon arviointiin, varaa aikasi etukäteen puhelimitse 040 180 1501.

Tapahtumapaikalle on opastus Purnumukan kylän infotaululta.
Vapaa pääsy. Kahvitarjoilu.

Burdnomohkis lea huksenárbbi ja duovdaga dikšuma rávvenbeaivi 1.9.2018 dii 13-16. Beaivvi áigge oahpásnuvvat Burdnomohki gili historjái sihke huksenárbái ja duovdaga dikšumii.

Burdnomohkis galleduvvo šiljus, man divodanbarggut álggahuvvojedje diibmá. Eaiggádat muitalit báikki historjá ja divodeami hástalusaid ja maid somás áššiid birra. Galledeamis mielde lea maiddái restaurerenmeašttir Seppo Pulska, guhte muitala divodanbarggu iešguđet muttu, vigi ja dáid čovdosiid birra.

Maiddái galledeapmi iežas báikkis Burdnomohki gilis lea vejolaš. Jos háliidat áššedovdiveahki vistti ortnegis iežat birrasis, de várres áiggi ovddalgihtii telefovnnain 040 180 1501.

Dán dáhpáhusa báikái lea oahpisteapmi Burdnomohki gili infotávvala luhtte. Dáhpáhus lea nuvttá ja doppe fállojit káffe ja bullá.

Aika 1.9.2018 klo 13.00 - 16.00
   
Paikka Purnumukka / Burdnomohkki

Purnumukka, 99600 Vuotso
   
Järjestäjä Saamelaismuseo Siida, Vuotson saamelaisyhdistys ja Lapin ELY-keskus / Sámemusea Siida, Vuohču Sámiid Searvi ja Lappi EJB-guovddáš
   
Yhteystiedot Päivi Magga, paivi.magga@samimuseum.fi
   
Verkko-osoite http://siida.fi
Julkaistu 27.8.2018 klo 14.18, päivitetty 27.8.2018 klo 14.36