Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtumat

Mobiilireitin avajaiset Lohjalla

Lohjan Harjun koulussa toimiva historiakerho ja Lohjan museo ovat luoneet yhteistyönä mobiilireitin vuoden 1918 tapahtumapaikoista Lohjalla.

Mobiilireitti toteutettiin osana Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja Suomen museoliiton koordinoimaa hanketta Mobiilireittejä kulttuuriperintöön. Se on yksi kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden hankkeista.

Hankkeessa lapset ja nuoret suunnittelevat yhteistyössä museoiden kanssa mobiilireittejä lähiympäristöönsä. Hankkeen tavoitteena on tukea lasten ja nuorten osallisuutta kulttuuriperintöön, luoda uudenlaisia yhteistyön muotoja museoiden ja koulujen/kerhojen välille, sekä tukea museoiden asemaa osana monipuolisia oppimisympäristöjä
Aika 18.12.2018 klo 15.00 - 15.45
   
Paikka Lohjan tori

Kauppakatu 6, 08100 Lohja
   
Järjestäjä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ja seuran järjestämän historiakerhon kerholaiset sekä Lohjan museo
   
Yhteystiedot Evamaria Silvennoinen, evamaria.silvennoinen@kulttuuriperintokasvatus.fi, p. 040 8019069
   
Tapahtuman ohjelma Klo 16 kokoontuminen torilla ja yhteinen lähtö "mobiilireitille" lähiympäristöön. Osallistujat tarvitsevat mukaansa internetyhteydellä varustetun mobiililaitteen (esim. älypuhelimen). Reitin kesto n. 25 - 45 minuuttia.
   
Verkko-osoite http://museoliitto.fi/opimuseossa/mobiilireitteja-kulttuuriperintoon
Julkaistu 29.11.2018 klo 16.06, päivitetty 30.11.2018 klo 18.48