Luukku 5 - Parppeinvaaran maisemanhoitotyöt

Uutinen 5.12.2018 klo 9.35
luukku5parppeinvaara
Ruispellon muokkaamista Parppeinvaaralla. © Kuva: Parppeinvaaran kehittämishanke

 

Ilomantsin Parppeinvaaralla tehtiin maisemanhoitotöitä Vaara-Karjalan Leaderin Kestävästi kehittyvät kylät hankerahoituksella 2017-2018. Hankkeessa kunnostettiin Ilomantsin keskeisimpiin maisema-alueisiin kuuluvaa vaara-aluetta. Hankkeen tavoitteena oli nostaa Parppeinvaaran maisema-arvoa siten, että kunnostustöiden jälkeen Parppeinvaara on maisemallisesti siisti, helppokulkuinen ja houkutteleva virkistys- ja kulttuurikohde.

Parppeinvaaran aluetta siistittiin raivaamalla vesakoita, kaatamalla puita sekä siistimällä ja tasoittamalla niittyalueita. Alueelle rakennettiin pistoaitaa. Parppeinvaaran rinne kunnostettiin pelloksi ja siihen kylvettiin suomalaista maatiaisruislajiketta Iivoa. Vaaralle nousevat polut tasoitettiin. Parppeinvaaralle asennettiin opastekylttejä ja –viittoja ja kyykkäkenttä kunnostettiin. Alueelle laadittiin hoitosuunnitelma.

Hankkeen päätoteuttaja oli Ilomantsin Museosäätiö yhteistyössä Ilomantsin Matkailuyhdistyksen, Ravintola Parppeinpirtin kanssa ja kiinteistöyhtiö Kalevanpirtti Oy:n kanssa. Hankkeen omarahoitus hoidettiin talkootyönä. Talkoita tehtiin 652 tuntia 31 ihmisen voimin.

Parppeinvaaran maisemahanke sai Pohjois-Karjalan maa- ja kotitalousnaisten myöntämän maakunnallisen Vuoden 2018 maisemateko –palkinnon.